Triturus marmoratus

Latijnse naam: Triturus marmoratus

Herkomst:  Triturus marmoratus komt voor in het zuidwestelijke deel van Frankrijk en in het noordelijke deel van Spanje en Portugal. T. marmoratus leeft, afhankelijk van het   seizoen, in het water of op het land. De voortplanting vindt plaats in water, zoals bijvoorbeeld in bospoelen, drinkpoelen voor vee, sloten en langzaam stromende beken, bij voorkeur met begroeiing van waterplanten.

Volwassen Formaat:  Ruim 16 cm

Temperatuur: 15ºC ,22ºC      'S nachts 10 ºC , 15ºC      Winterperioden 5 ºC, 10 ºC

Luchtvochtigheid: +/- 70% en mag 's nachts oplopen tot 95%

Voedsel: krekels, sprinkhanen, regenworm,kleine amfibieën.

Opmerkingen: Voor meer informatie stuur gerust een bericht of een email naar info@terra-amphibia.nl

Delen

Vergelijkbaar aanbod